Elajo tecknar samarbetsavtal med Ferroamp

Samarbetet innebär att Elajo kommer att erbjuda Ferroamps system till sina kunder samt installera och utföra service inom sitt marknadsområde i södra Sverige.

Ferroamps smarta EnergyHub-system integrerar solenergi, energilagring och likströms-laster i kombination med intelligent styrning och realtidsövervakning. Detta ger till exempel fastighetsägare kontroll över effekt och energi samtidigt som positiva klimateffekter uppnås. Samarbetet innebär att Elajo kompletterar sitt erbjudande för kostnadsbesparingar inom industrin samtidigt som Ferroamp når en bredare marknad för sina lösningar.

Stefan Svensson, Koncernchef och VD

Läs pressmeddelande 
här