Elajo fortsätter som Platinapartner och förlänger med tre år

Det står nu klart att Elajo förlänger sitt avtal med IK Oskarshamn och förblir därmed Platinapartner ytterligare tre säsonger. Förlängningen innebär att Elajos fortsatta engagemang ligger kvar på allra högsta nivå.

Stefan Svensson, Koncernchef och VD

Läs pressmeddelande 
här