Delårsrapport 2022/Q3 för koncernen

Resultat och omsättning i det tredje kvartalet är lägre än samma period föregående år och påverkas av kvardröjande pandemieffekter som förseningar i projekt på grund av störningar i leveranser samt marginalpress i fastprisprojekt på grund av ökande materialpriser. 

Omvärldsfaktorer gör framtiden mer svårbedömd än vanligt. Vår bedömning är
att efterfrågan på service- och säkerhetstjänster samt energianalyser och energi-besparande åtgärder kommer att vara fortsatt hög samtidigt som det kommer
råda försiktighet på marknaden avseende nya entreprenadprojekt. 

Stefan Svensson, Koncernchef och VD

Läs pressmeddelande 
här

Se delårsrapporten här