Delårsrapport 2022/Q2 för koncernen

Affärsområde El & Energiteknik förbättrar sina marginaler jämfört med föregående kvartal. Vi ser att de tagna entreprenadprojekten med lägre marginaler under pandemin håller på att fasas ut samtidigt som service- och säkerhetsverksamheten går fortsatt starkt. 

Affärsområde Mekanik redovisar också en bättre marginal jämfört med föregående kvartal. Under kvartalet har några revisionsavställningar genomförts med lyckat resultat. 

Affärsområde Technology Solutions har under kvartalet verifierat funktionen av den av kund övertagna pilotanläggningen med vår patenterade slamavvattningsteknik reCFD (reCirculating Food Dryer). Verifieringen har skett i stordrift och motsvarar våra högt ställda förväntningar.

Stefan Svensson, Koncernchef och VD

Läs pressmeddelande 
här

Se delårsrapporten här