Delårsrapport 2022/Q1 för koncernen

Efter en trög start, som var kraftigt påverkad av covid-19 i form av onormalt hög frånvaro, har verksamheten succesivt återhämtat sig till förväntade nivåer.       

Vi kan med glädje konstatera att vi har avslutat ett lyckat pilotprojekt gällande reCFD (reCirculating Food Dryer) och ser fram emot en lyckad marknadsintroduktion.

Stefan Svensson, Koncernchef och VD

Läs pressmeddelande 
här

Se delårsrapporten här