Delårsrapport 2021/Q4 för koncernen

Utvecklingen under kvartal fyra tog till stora delar vid där kvartal tre slutade. Omsättningen var fortsatt hög och det är med glädje vi konstaterar att vi återigen passerar miljardvallen för helåret 2021.

Rörelsemarginalerna är dock fortsatt något lägre än önskat, vilket till stor del beror på de större entreprenader som togs under pandemin för att säkra beläggningen.

Stefan Svensson, Koncernchef och VD

Läs pressmeddelande 
här

Se delårsrapporten här