Elajo kallar till extra bolagsstämma

Elajo kallar till extra bolagsstämma den 6 september 2021.

Se alla handlingar här