Delårsrapport 2021/Q3 för koncernen

Under kvartalet nådde vi inte riktigt upp till önskade lönsamhetsnivåer. Omsättningen är på förväntad nivå men marginalen är svagare än önskat. Orsaken är att vi under pandemin fokuserat på större entreprenader för att behålla volym när serviceuppdragen minskat kraftigt.

Vi har framgångsrikt vunnit flera stora upphandlingar och därmed säkrat jobben och våra viktiga och kompetenta medarbetare, konsekvensen är något minskade marginaler.

Stefan Svensson, Koncernchef och VD

Läs pressmeddelande 
här

Se delårsrapporten här