Delårsrapport 2021/Q2 för koncernen

Vi lägger ett bra kvartal bakom oss där omsättningen ligger i paritet med förväntningarna. Rörelsemarginalen är något bättre än förväntat, vilket kan tillskrivas en fortsatt bra orderingång och stabil debiteringsgrad hos El & Energiteknik och en positiv resultattrend hos affärsområde Mekanik.

Stefan Svensson, Koncernchef och VD

Läs pressmeddelande 
här

Se delårsrapporten här