Delårsrapport 2021/Q1 för Elajokoncernen

El & Energiteknik med affärsområdeschef Magnus Löfgren i spetsen har fått en bra start på året. Enstark orderingång har bidragit till att orderstocken ligger på all-time-high-nivåer för affärsområdet.

Affärsområde Mekanik har haft en betydligt svagare start på året. Pandemin har haft stor påverkan under perioden med förskjutningar i tidplaner för ett flertal installationsprojekt och flytt av underhållsstopp inom raffinaderibranschen. Vi ser nu en ljusning och vår förhoppning är att vi ska kunna ta igen en del av de förlorade intäkterna under resten av året

Stefan Svensson, Koncernchef och VD

Läs pressmeddelande 
här

Se delårsrapporten här