Delårsrapport 2020/Q4 för Elajokoncernen

Fortsatt återhämtning under det fjärde kvartalet

Vi står finansiellt starka inför framtiden med såväl god likviditet som hög soliditet. Det försvagade årsresultatet i affärsområde El & Energiteknik kan så gott som uteslutande hänföras till effekter av covid-19 medan en stor förklaring till det förbättrade årsresultatet i affärsområde Mekanik är en förbättrad projekt- och processtyrning som bidragit till att större nedskrivningar i projekt har kunnat undvikas.

Stefan Svensson, CEO

Läs pressmeddelande 
här

Se delårsrapporten här