Inför årsstämma 30 juni

Styrelsen har beslutat att tidigare publicerad årsredovisning, daterad 2020-03-16, kommer att framläggas på stämman.

Ni hittar årsredovisningshandlingarna här 

Oskarshamn 2020-06-16 

Styrelsen