Delårsrapport 2020/Q3 för Elajokoncernen

Försiktig återhämtning under det tredje kvartalet 

Covid-19 präglar vår tillvaro och kommer förmodligen fortsätta att göra så under en betydligt längre tid än vad vi både trott och hoppats på. Under den svåraste perioden hade Elajo 220 anställda uttagna i korttidsarbete, den siffran har successivt minskat och i slutet av Q3 var vi nere kring 50.

Stefan Svensson, CEO

Läs pressmeddelande 
här
Se delårsrapporten här