Delårsrapport 2020/Q2 för Elajokoncernen

2020 års andra kvartal motsvarar inget vi tidigare upplevt

Under mars månad slog covid-19 till med full kraft, vilket förändrade stora delar av marknaden på väldigt kort tid. Från att ha varit inne i framgångsrika diskussioner gällande avtal och utveckling av samarbeten med många kunder, stannande dessa mer eller mindre av över en natt. I princip alla företag drog sig tillbaka och startade upp ett intensivt internt krisarbete.

Stefan Svensson, CEO

Läs pressmeddelande 
här
Se delårsrapporten här