Delårsrapport 2020/Q1 för Elajokoncernen

Bra inledning på året avbröts av pandemin

2020 inleddes som planerat för Elajokoncernens del, med överlag välfyllda orderböcker och stort intresse för våra erbjudanden. Både försäljning och resultat följde budget väl i både januari och februari. I mars höjdes varningssignalerna om pandemin och covid-19, vilket både snabbt och drastiskt förändrade våra och nästan alla andra företags spelregler.

Stefan Svensson, CEO

Läs pressmeddelande 
här
Se delårsrapporten här