Delårsrapport 2019/Q4

Miljardvallen sprängdes 2019 – nu vill vi fortsätta att växa!

Den goda utvecklingen av affärerna i koncernen höll i sig även under 2019.

Omsättningen ökade med 113 MSEK och nådde över miljardstrecket till 1 053 MSEK. Trots detta blev det en resultatmässig tillbakagång med 6,9 MSEK till 31,3 MSEK.

Stefan Svensson, CEO

Läs pressmeddelande här
Se delårsrapporten här