Elajo och Etec går skilda vägar

Idag släpptes följande information till medarbetare, elever och massmedia:

Det har under en lång tid pågått en process med att hitta bästa lösningen för att utveckla och driva Etecskolan vidare. Elajos avsikt är att renodla verksamheten och därmed fullt ut satsa på kärnverksamheten ”Elajo ska driva en hållbar utveckling av innovativa och kundanpassade tekniklösningar i det moderna samhället”.

Nu har Elajo och Ylva Alexandersson, Björn Lekselius och Thomas Norström ingått en avsiktsförklaring där målsättningen är att dessa tre driver verksamheten vidare i egen regi.

Läs pressmeddelande här