Elajo Invest AB säljer sitt dotterbolag Elajo Engineering AB

Elajo Invest AB har tecknat avtal om att sälja sitt dotterbolag Elajo Engineering AB till Nuvia Nordic AB. Övertagandet kommer att ske per den 2 september 2019 och då byta namn till Nuvia Engineering AB. Elajo Engineering AB har 17 tillsvidareanställda och omsatte 50 miljoner kronor 2018.

Läs pressmeddelande här