Elajo har tagit fram miljövänlig avvattnings- och torkmetod för slam

Elajo i Oskarshamn har tagit fram nästa generations slamavvattning och slamtorkning, Freeze Dry Unit. Genom att frysa, tina och torka slammet når Freeze Dry Unit bättre resultat än dagens metoder - samtidigt som den förbrukar mindre energi och inte kräver några kemikalier.

Freeze Dry Unit har potential att revolutionera hela slamhanteringen. Vi ser fram emot att presentera den, säger Stefan Ekstrand, VD på Elajokoncernens nystartade Elajo Technology Solutions AB.

Läs pressmeddelande här