Organisationsförändring inom Elajo El & Energiteknik AB från 1 januari 2018

Elajo El & Energiteknik AB förändrar organisationen till en mer teknikorienterad uppställning för att få mer kundfokus inom de utvalda teknikområdena Säkerhet och Klimat. 

Läs pressmeddelande här