Årsredovisning 2016

Elajo Invest AB:s årsredovisning för 2016 är nu offentliggjord och finns tillgänglig här

Olle Westerling, CFO