Peter Carlsson

Avdelningschef Ventilation, Varberg & Halmstad

010-4578684, 070-2601323

peter.carlsson@elajo.se