Medarbetare

Vi är drygt 800 medarbetare på Elajo som tillsammans hjälps åt att uppfylla våra ledord: "Vi arbetar säkert eller inte alls" och "Vi är varandras arbetsmiljö".

Vi ser våra medarbetare som vår största resurs, därför läggs mycket arbete på att ha en säker arbetsplats och säkerställa en god hälsa och personlig utveckling för våra medarbetare. Detta vill vi uppnå genom vår värdegrund Engagemang, Utveckling, Öppenhet och Förtroende. Elajo ska vara en arbetsplats som välkomnar alla och en plats där våra medarbetare känner arbetsglädje, gemenskap och trygghet. Några av våra fokusområden i detta arbete:

  • En god säkerhetskultur (STARK)

  • Utveckling av medarbetare och ledare genom utvecklingsprogram, best practice forum och individuella utvecklingsplaner

  • Nollvision för arbetsskador

  • Ökad andel kvinnor i branschen

  • En jämställd personalgrupp där mångfald råder. Medarbetare ska ha lika möjligheter och att olikheter ska finnas representerade, erkända och bejakade inom organisationen.

  • Utbildningar

  • Medarbetarundersökning

Elajo är certifierade enligt Great Place To Work

Vår värdegrund

Utveckling: Av medarbetare, kund och samhälle
Elajo erbjuder tydliga karriärvägar och tar tillvara på våra medarbetares kompetens, vilja och potential. Med Elajos historia av starkt entreprenörskap och genom ett nära samarbete med våra kunder driver vi utvecklingen framåt. Vi värnar om en hållbar och ansvarstagande utveckling för både människa och miljö.

Engagemang: Medarbetarna är vår största tillgång
Vårt engagemang bidrar till en positiv arbetsmiljö där vi aktivt söker lösningar för kundens utveckling. Våra medarbetares kunskaper, erfarenheter och inställning till arbetet är vår största tillgång och ett kännetecken för Elajoandan.

Öppenhet: Inkluderande och nyfikna
På Elajo agerar vi professionellt och fördomsfritt mot såväl medarbetare som kunder. Vi uppmuntrar till en öppen dialog samt till ett coachande och aktivt ledarskap. Vi är nyfikna på ny teknik och kan på så sätt hjälpa våra kunder att hitta rätt lösning på sina nuvarande och framtida utmaningar

Förtroende: Vi håller vad vi lovar

Vi skapar tillit och bygger långsiktiga, goda relationer genom att hålla vad vi lovar. Våra kunder kan lita på att Elajo och våra medarbetare agerar med ett högt säkerhetstänk, levererar med en god service, är kompetenta och etiska samt följer gällande lagar och regler. Vårt förtroende för varandra bidrar till att skapa en trygg, hälsosam och attraktiv arbetsplats.

Uppförandekod
Elajos uppförandekod är en del i koncernens hållbarhetsarbete och ger tydlig vägledning för hur medarbetarna ska uppföra sig i olika affärssammanhang, både som kund och leverantör. Detta finns till för att Elajo ska erhålla oinskränkt förtroende och uppfattas som en, i alla avseenden, bra affärspartner.