Klimatförändringar

Klimatförändringar är en av vår tids största hot och har därför fått en plats bland de megatrender vi identifierat och tagit med i vår strategi. Detta gör att denna aspekt alltid finns med i allt vi gör. För att motverka klimatförändringarna krävs nya tekniker och ökad energieffektivitet. Elajo tillhandahåller flera lösningar för att både motverka klimatförändringar och anpassa sig inför dem.

Vi vill göra skillnad, skillnad på riktigt
Detta gör vi genom vår vision att driva en hållbar utveckling av innovativa och kundanpassade lösningar för det moderna samhället. Energikartläggningar gör att våra kunder får koll på sitt energianvändande och kan vidta åtgärder. Energieffektiviseringar sänker våra kunders energianvändning och vår produkt/tjänst Smart Elkoll minskar effekttoppar i lokaler, fabriker och industrier vilket minskar belastningen på elnätet och därmed behovet av import av el från länder med fossil energiproduktion. Varje dag ska vi installera energibesparande tekniska lösningar ute hos våra kunder.

Egen klimatpåverkan
Vad gäller vår egen påverkan på klimatet finns den främst i form av utsläpp från vår fordonsflotta med drygt 500 bilar, här har vi har störst möjlighet att påverka. Vårt mål är att växla över en stor andel till mer miljövänliga alternativ som elbilar eller hybrider. Vi har också påverkan i form av uppvärmning av våra lokaler. Vi har genomfört energikartläggningar för att kontrollera vår energianvändning och för att ta reda på vilka åtgärder och effektiviseringar som går att genomföra.

Vi har även en indirekt miljöpåverkan hos leverantörer som uppkommer genom inköp av produkter och tjänster.