Elajos roll i samhället

Hållbarhetsarbetet är ett vidsträckt område – både internt och externt – och inte bara ekonomiska eller miljömässiga aspekter. Vi ser detta som ett syfte att bidra till ökad välfärd och ett godare samhälle. Vi tar vårt samhällsansvar i flera olika skepnader. Vårt mest närliggande exempel är givetvis att vi skapar bättre förutsättningar och levnadsvillkor för våra anställda. Vi värnar om att erbjuda goda anställningsvillkor och möjligheter till både personlig och yrkesmässig utveckling i våra anställdas arbetsvardag.

Sponsring
Vi bedriver en omfattande sponsringsverksamhet av olika typer av idrottsföreningar. I sponsringspolicyn betonar vi att Elajo förväntar sig att föreningar som vill ha sponsring ska ha särskilt fokus på breddverksamhet, ungdomsverksamhet och jämställdhet. Det visar att vi även indirekt kan verka för likabehandling, rättvisa och ökad jämställdhet även ute i samhället.

Utbildning
Elajo har tidigare under flera år bedrivit en skolverksamhet genom en gymnasieutbildning för elektriker samt yrkeshögskoleutbildningar. Detta har gjort att vi kunna förse oss själva och branschen med värdefull kompetens. Vi är också engagerade i flera skolors utbildningsprogram på flera orter.

Elajo finns med i Installatörsföretagens kompetensutskott för att kunna vara med och påverka branschen i en hållbar riktning.