Hållbarhet

För oss på Elajo är det en självklarhet att ta ansvar för, och engagera oss i, det samhälle vi påverkar med vår verksamhet. Detta gör vi genom att balansera de tre hållbarhetsaspekterna: miljö, ekonomi och samhälle. Vi levererar mängder av lösningar som sänker energiförbrukning. Vi utvecklar produkter som kan förbättra miljön världen över. Vi arbetar aktivt med FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 och har som ambition att integrera dessa i allt vi gör för att säkerställa en hållbar utveckling. Vi vill göra skillnad, skillnad på riktigt!

Strategi och policy styr hållbarhetsarbetet

"Elajo ska som teknikföretag alltid ligga i framkant. Företaget ska driva en hållbar utveckling av innovativa och kundanpassade tekniklösningar i det moderna samhället.”

Vår miljöpolicy sätter ramarna för vårt hållbarhetsarbete och hållbarhetsaspekten finns integrerad i vår strategi och vision. Detta gör att vår strävan om att bidra till en hållbar utveckling gör att vi utvecklar oss och våra produkter och tjänster i rätt riktning och i enlighet med FN:s Globala hållbarhetsmål.

Läs vår hållbarhetsredovisning 

Globala hållbarhetsmål och Elajo

Vi bedriver en bred verksamhet genom våra affärsområden Mekanik, El och Energiteknik och Technology Solutions och kan därför bidra till flera hållbarhetsaspekter. För att tydliggöra vårt arbete och lättare identifiera hur vårt hållbarhetsarbete påverkar världen har vi kopplat detta till FN:s globala mål för hållbarhet i Agenda 2030.

Dessa mål vill vi bidra till genom att erbjuda kunder hållbara lösningar som effektiviserar deras verksamheter genom exempelvis energieffektiviseringar och energikartläggningar, installationer av solceller och laddstationer samt teknik- och produkter för återanvändning och omhändertagning av biprodukter och avfall. Detta tillsammans med automatisering, klimat, säkerhet och elinstallationer ger oss stora möjligheter att vara verksamma inom flera av hållbarhetsmålen.
 

Tillsammans i Elajos samtliga bolag bidrar vi till de flesta av de 20 hållbarhetsmålen. Detta tack vare vår bredd i tjänsteutbud, produkter och kompetenser.

För att på ett lättare sätt tydliggöra hur vi bidrar till de Globala målen har vi identifierat 4 av dessa där vi anser att vi bidrar mest. Det är inom dessa mål vi bedriver vår verksamhet och där vår verksamhet främst påverkas.