Elajoaktien

Till och med februari 2024 fanns möjlighet till månadsvis handel i Elajoaktien via Pepins (pepins.com). Elajo har, i mars 2024, konstaterat att Pepins tillståndspliktiga verksamhet har upphört och att någon aktiehandel därför ej längre sker. De aktieägare som önskar sälja sina aktier ombeds kontakta Bolaget via info@elajo.se eller 0491-76 76 00.

I skrivande stund, 2024-04-15, har det kommit knapphändig information via Pepins hemsida att avvecklingen är avbruten och att handel är planerad 17 - 22 april. Elajo bevakar händelseförloppet och aktieägare uppmanas att följa Elajos hemsida (elajo.se) för vidare information.