Elajoaktien

Till och med februari 2024 fanns möjlighet till månadsvis handel i Elajoaktien via Pepins (pepins.com). 

Elajo har, i mars 2024, konstaterat att Pepins tillståndspliktiga verksamhet har upphört och att någon aktiehandel därför ej längre sker.

De aktieägare som önskar sälja sina aktier ombeds kontakta Bolaget via info@elajo.se eller 0491-76 76 00.