Årsstämma 2024

Aktieägarna i Elajo Invest AB kallas härmed till årsstämma onsdag 15 maj 2024: