Årsstämma 2023

Aktieägarna i Elajo Invest AB kallas härmed till årsstämma torsdag 29 juni 2023: