Årsstämma 2022

Aktieägarna i Elajo Invest AB kallas härmed till årsstämma onsdag 22 juni 2022:

Protokoll

Kallelse