Årsstämma 2021

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 30 juni 2021.

Protokoll årsstämma

Beslut årsstämma

Kallelse

Anmälan och formulär för förhandsröstning