Kundanpassade lösningar med bemanning inom strålskyddstjänster

Ett fungerande strålskydd är en förutsättning för alla kärntekniska anläggningar och alla företag som bedriver verksamhet med joniserande strålning. 

Elajo förser all kärnteknisk verksamhet med kompetent strålskyddspersonal. Våra strålskyddstekniker och ingenjörer har lång samlad erfarenhet inom området. För företag verksamma i miljöer med joniserande strålning erbjuder vi både utförandepersonal och utbildningar inom strålskyddsteknik. Vi mäter och detekterar de olika strålslagen och säkerställer personlig skyddsnivå så att man inte utsätts för oönskad stråldos. Därigenom kan våra kunder och uppdragsgivare utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Med vår flexibla organisation och korta ledtider kan vi med kort varsel bemanna med strålskyddspersonal hos våra kunder. I vårt uppdrag ingår att utforma företagets strålskyddsutbildningar och finnas med i deras beredskap. Elajo Engineering har idag över 140 strålskyddstekniker/ingenjörer.