Vi tillhandahåller drifttekniker till de svenska värmekraftverken

Elajo Engineering tillhandahåller sedan många år drifttekniker till de svenska värmekraftverken, däribland Fortums anläggningar.

Vår personal ingår både i ordinarie driftteknikerskift och kundanpassade lösningar vid exempelvis spetsanläggningar och kylanläggningar. Till våra kunder inom driftteknikersegmentet erbjuder vi även brandtekniker och arbetsmiljötjänster.