Vision, mission och affärsidé

Vision

Elajo ska vara Sveriges ledande och mest lönsamma el, mekanik och energiföretag. Med ledande menas att Elajo ska vara det mest attraktiva företaget för kunden, medarbetaren och ägaren.

Mission - vårt dagliga arbete

”Att tjäna med förtjänst” Med detta menas att öka våra kunders konkurrenskraft genom effektiva energilösningar och service i världsklass genom väl utförda tjänster som ger god lönsamhet.

Affärsidé

Elajo ska vara marknadens mest attraktiva affärspartner inom el, energi- och tekniklösningar genom att leverera tjänster och service av högsta kvalité som skapar mervärde för kunden.