Om Elajo

Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med bred kompetens och kunnig personal. Som ett gediget familjeföretag har Elajo sedan starten 1958 vuxit starkt under många år och kombinerar det lilla företagets närhet och flexibilitet med det stora företagets resurser.

Med fokus på energieffektivisering, hög kvalité och unika lösningar vill vi öka våra kunders konkurrenskraft och vara en attraktiv affärspartner. Genom vår samlade kompetens kan vi leverera såväl specialuppdrag som helhetslösningar inom våra affärsområden. Vi tackar aldrig nej till jobb – med vår flexibilitet är inga jobb för små eller för stora. Vi erbjuder våra kunder helhetsåtaganden där vi hanterar projekt från planering till driftsättning och återkommande service och kontroller. 

Elajokoncernen består av moderbolaget Elajo Invest AB och dotterbolag fördelade på fyra affärsområden; El & Energiteknik, Mekanik, Engineering samt Elajo Technical Education Center AB (Etec). Etec är Elajos utbildningscenter där vi bland annat driver ett modernt treårigt gymnasium med riksintag. Sedan många år bedrivs också ett flertal utbildningar inom Yrkeshögskolan. All utbildning sker i nära samarbete med näringslivet och kommunen för att kunna tillgodose kraven på framtidens tekniker.