Vår koncernchef har valt att avsluta sin anställning

Elajos koncernchef och VD, Jonas Kihlberg har på egen begäran valt att avsluta sin anställning hos oss på Elajo. Han kommer att avsluta sin anställning senast den sista augusti 2019.

Jens Wikstedt, Styrelseordförande

Läs pressmeddelande här