Stefan Svensson tillträder som ny koncernchef för Elajo

Stefan Svensson, 53 år, har av Elajos styrelse utnämnts till ny koncernchef för Elajo. Nuvarande koncernchef Jonas Kihlberg, som tidigare i år meddelade sin avgång, lämnar över till Stefan Svensson per den 1 september.

Läs pressmeddelande här