Elajo Mekanik AB tecknar ramavtal med ESS

Elajo Mekanik AB tecknar ramavtal med ESS (European Spallation Source) för mekaniska installationstjänster och material

Elajo Mekanik AB har tecknat ett nytt ramavtal med ESS (European Spallation Source), som avser mekaniska installationstjänster och material. Avtalet är planerat att pågå i 5 år, med årliga förlängningar.

Jonas Kihlberg, CEO

Läs pressmeddelande (svensk version) här
Läs pressmeddelande (engelsk version) här