Delårsrapport 2019/Q3 för Elajokoncernen

Lönsam tillväxt är Elajos signum

Jag kan konstatera att den goda utvecklingen för koncernen håller i sig och att vi har lönsam tillväxt inom såväl El & Energitekning som Mekanik.

Vi har under kvartalet avyttrat affärsområde Engineering till Nuvia Nordic AB. Beslutet baseras på en avtagande efterfrågan från kärnkraftsindustrin.

Stefan Svensson, CEO

Läs pressmeddelande här

Se delårsrapporten här