Delårsrapport 2019/Q2 för Elajokoncernen

Fortsatt stark tillväxt för Elajokoncernen

Vi ser en god utveckling inom samtliga affärsdrivande affärsområden. El & Energiteknik ökar omsättningen mot föregående år och expanderar sin verksamhet i bland annat Göteborg och Norrköping. En fortsatt god utveckling av orderboken säkrar fortsatt tillväxt.

Affärsområde Mekanik levererar ett starkt resultat där en stor andel av intäkterna kommer från andra segment än kärnkraftsindustrin. Erhållna underhållsarbeten inom raffinaderibranschen diversifierar vår projektportfölj och vi har därmed minskat risken genom att nå fler kundsegment.

Engineering fortsätter visa en stabil och lönsam utveckling på en marknad som sakta men säkert börjar förbereda sig på att verkställa beslutet om kärnkraftsavveckling.

Jonas Kihlberg, CEO

Läs pressmeddelande här

Se delårsrapporten här