Delårsrapport 2019/Q1 för Elajokoncernen

Fortsatt högtryck under inledningen av 2019

Året har inletts positivt, med ökad omsättning och förbättrade marginaler i samtliga affärsdrivande bolag. Vi ser alltfler positiva effekter från det strategiarbete som inleddes i början av 2017. Det råder fortsatt högtryck inom de branscher Elajo verkar och jag kan inte se att efterfrågan på de tjänster och produkter vi erbjuder har mattats av. Snarare är det en utmaning att, i högt tempo, förädla och anpassa vårt erbjudande med kunden i fokus.

Jonas Kihlberg, CEO

Läs pressmeddelande här

Se delårsrapporten här