Delårsrapport 2018/Q4 för Elajokoncernen

Siffrorna talar sitt tydliga språk

Siffrorna för 2018 visar att Elajo är på rätt väg:

• Väsentligt förbättrat rörelseresultat, som uppgick till 38,2 MSEK.

• Ökad omsättning.

• Förbättrade marginaler.

• Fortsatt stark efterfrågan.

• Välfyllda orderböcker.

• Stark kassa.

Jonas Kihlberg, CEO

Läs pressmeddelande här

Se delårsrapporten här