Delårsrapport 2018/Q3 för Elajokoncernen

Elajos fina trend håller i sig: Såväl tillväxt som lönsamhet fortsätter att förbättras. Orderboken fylls på och vi arbetar fortlöpande med att paketera och erbjuda våra kunder en hög servicenivå.

Sett över de tre gångna kvartalen i år så levererar samtliga affärsdrivande affärsområden ett positivt resultat. Vi följer det mål vi stakat ut fram till år 2020.

Jonas Kihlberg, CEO

Läs pressmeddelande här

Se delårsrapporten här