Delårsrapport 2018/Q2 för Elajokoncernen

Full fart framåt för Elajo – både resultat och omsättning ökar!

Under det första halvåret ser vi en fortsatt god utveckling av verksamheten, med omsättningstillväxt och förbättrade marginaler. Orderboken har fyllts på ytterligare och vi genererar ett positivt kassaflöde.

Samtliga affärsdrivande affärsområden visar positiva resultat.

Jonas Kihlberg, CEO

Läs pressmeddelande här

Se delårsrapporten här