Delårsrapport 2017/Q3

Positiv utveckling för samtliga affärsområden
Elajo har gjort ett starkt tredje kvartal och jag kan glädjande konstatera en positiv utveckling inom samtliga affärsområden. Mekanik & Engineering bidrar till det starka resultatet genom en god beläggning, framförallt under den senare delen av perioden då vi haft större revisioner inom industrin.
Även om marknaden för Mekanik & Engineering under de senaste två åren bromsat in så skönjer vi nu effekter av en lyckad anpassning av kostnaderna mot den lägre volymen.

Jonas Kihlberg, CEO

Läs pressmeddelande här

Se delårsrapporten här