Delårsrapport 2017/Q2

Första halvåret visar på en fortsatt positiv utveckling för vårt största affärsområde – El & Energiteknik – som har hög beläggning och god kontroll på omkostnader samt kapitalbindning. Marknaden för detta affärsområde bedömer vi som stabil under resterande del av 2017.
För affärsområdena Mekanik och Engineering fortsätter vi med riktade insatser för att få upp försäljningen och därmed positivt rörelseresultat.

Jonas Kihlberg, CEO

Läs pressmeddelande här

Se delårsrapporten här