Klas Persson

Marknadsområdeschef, Väst & tf avdelningschef El, Växjö

0371-58 74 51

070-260 11 80

klas.persson@elajo.se