Finansiell information

Elajo är ett framgångsrikt företag, som från starten 1958 vuxit till ett företag med 1 000 antällda och 1 000 MSEK i omsättning.

Under resans gång har vi alltid haft den småländska fliten och det småländska förnuftet som ledstjärnor. Elajos ambition är att regelbundet förse intressenter med korrekt och relevant finansiell information. Detta i syfte att öka förståelsen och kunskapen kring företaget och verksamheten.