Yrkeshögskolan

Etec erbjuder Yrkeshögskoleutbildning till Automationsingenjör för industri 4.0.

Om Yrkeshögskolan

Från den 1 juli 2009 finns yrkeshögskolan (YH), en ny utbildningsform för eftergymnasial utbildning. Yrkeshögskoleutbildningar, YH-utbildningar, spänner över skilda yrkesområden, men de har alla samma mål. Kvalificerad yrkesutbildning är skräddarsydd efter arbetsmarknadens behov. En modern utbildning, där lärande i arbete (LIA), är en självklar och viktig del. Utbildningarna riktar sig till branscher där kompetens och arbetskraft efterfrågas. Därför är företag och näringsliv engagerade i utbildningarna redan från början. Innehållet bestäms i samråd med arbetslivet. 

Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå
Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
Teori varvas med praktik – i utbildningarna ingår LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
Avgiftsfria utbildningar som berättigar till studiemedel via CSN.

Utbildningar som svarar mot arbetslivets behov

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. De senare är aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda praktik.

Teori + Praktik = Jobb

YH-utbildningar innehåller praktik där man som studerande får möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken. Det kallas för Lärande i arbete (LIA). Genom LIA:n får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden, och kan ditt yrke ganska bra när du är färdig med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt.

Europass-tillägg för dig med YH-examen

Har du läst en YH-utbildning med start hösten 2009 eller senare? I så fall finns det möjlighet att erhålla ett Europass som tillägg till din yrkeshögskoleexamen eller kvalificerade yrkeshögskoleexamen.

Europass gör det enklare att använda sitt examensbevis i övriga europeiska länder om du exempelvis ska söka till vidare studier eller arbete. Genom Europass kan meriter och kvalifikationer nämligen beskrivas på samma sätt och värderas lika i hela EU. Det är utbildningsanordnarens ansvar att ta fram Europass-tillägg till din yrkeshögskoleexamen.