Samverkande företag

Här kan du läsa om de företag som gått in och satsat i Etec. Välj företag i menyn till höger.

Många företag har tecknat samarbetsavtal med Etec. Varje samarbetsföretag utser en representant i Etecs Utvecklingsråd och har därmed möjllighet att påverka samt utveckla innehållet i Etecs utbildningar. Dessutom erhåller företaget 10% rabatt på våra utbildningar.

Kontakta Ylva Alexandersson, tel 0491-76 76 97 eller 0708-88 80 03 för mer information